HƯỚNG DẪN VÀ CHỌN (SIZING) VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG

( 20-08-2018 - 03:22 PM ) - Lượt xem: 2885

- Hơi nóng ( Hơi bão hòa)?

 Hơi bão hòa là hơi trạng thái cân bằng động với chất lỏng của nó. Áp suất của hơi bão hòa ở nhiệt độ đã cho sẽ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. Cụ thể là áp suất và nhiệt độ của hơi nước ở trạng thái bão hòa thì gọi là áp suất hơi bão hòa, nhiệt độ hơi bão hòa. Ứng với một áp suất bão hòa thì ta có duy nhất 1 nhiệt độ bão hòa.

Tính chất của hơi nước: Ở áp suất suất cao thì thể tích và nhiệt ẩn sẽ thấp, nhưng ở áp suất thấp thì thể tích hơi và nhiệt ẩn sẽ cao. Đây là lý do chính vì sao phải cần tới Van giảm áp hơi nóng trong hệ thống nhà máy công nghiệp hiện nay.

-

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn (0)